Kinh tế khó khăn, CIO càng thêm “sức nặng”

Khi các tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn thì lãnh đạo CNTT (CIO) ngày càng khẳng định họ không chỉ là người vận hành hệ thống CNTT mà còn có thể tham gia định hướng, đưa ra giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.   Tại sự kiện CIO Summit 2012 […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.