Kinh doanh cốt lõi và bài học mở rộng cho ngành bán lẻ Việt Nam

“Đuổi theo hai thỏ nên về tay không – Câu nói của Khổng Tử là lời đúc kết chính xác về số phận của các công ty ồ ạt lấn sân sang những lĩnh vực không phải là thế mạnh…Nguyễn Kim đã buộc phải nhanh chóng quay về mảng kinh doanh cốt lõi”. Chuỗi 5 […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.