Kiểm tra và phát hiện link die trên web với Chrome

Trong quá trình duyệt web để tìm kiếm tài liệu hay một phần mềm nào đấy bạn sẽ thường xuyên gặp các liên kết không còn sử dụng được do bài viết đó đã được tạo ra từ rất lâu nên một số liên kết trong đó không còn tồn tại. Check my links là […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.