Khôi phục địa chỉ IP

Nếu đang sử dụng kết nối DSL hoặc cáp băng rộng, chắc chắn máy tính của bạn sẽ có một địa chỉ IP động – có nghĩa địa chỉ này sẽ thay đổi mỗi khi bạn đăng nhập vào mạng. Trong cửa sổ thiết lập thông số mạng của máy tính, cơ chế gán IP […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.