Khái niệm ERP, những băn khoăn của doanh nghiệp

Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn đang chưa áp dụng hệ thống ERP theo đúng nghĩa của nó. Có những doanh nghiệp đã và đang tìm hiểu về ERP và các giải pháp ERP trên thị trường. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp vẫn đang có rất nhiều băn khoăn và […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.