Khủng hoảng, doanh nghiệp ‘trông cậy’ nhiều hơn vào CIO

Trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì kinh tế suy thoái, nhiều CIO ngoài trách nhiệm chính với hệ thống CNTT còn được tín nhiệm tham gia sâu vào chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và tạo ra những hiệu quả thực tế. Một khảo sát với 500 CEO (giám đốc […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.