Internet miễn phí về với trẻ nông thôn

Trẻ em nông thôn ở nhiều địa phương sẽ được tiếp cận với máy tính và Internet miễn phí trong chương trình tình nguyện hè “Hỗ trợ trẻ em nông thôn tiếp cận và sử dụng Internet”.   Ngày 29-30/07 vừa qua, Mạng Việt Nam go.vn,  ban quản lý dự án “Nâng cao khả năng […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.