Internet Marketing – Cứu cánh cho Doanh Nghiệp thời khủng hoảng?.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2012 đã có khoảng hơn 26.000 Doanh nghiệp phải giải thể, tạm ngừng hoạt động vì điều kiện khó khăn. Những con số thống kê này cho thấy tình trạng khó khăn của các Doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại. Bài toán […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.