Hướng đến các sản phẩm ERP chuyên ngành

Thị trường phần mềm Việt Nam dường như đang đứng trước rất nhiều câu hỏi liên quan đến lĩnh vực ERP. Câu hỏi của nhà cung cấp giải pháp, câu hỏi của doanh nghiệp chưa và đang triển khai… Trong đó câu hỏi được quan tâm nhất đó chính là tính hiệu quả thực tế […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.