Hướng Dẫn Thiết Lập OpenVPN Trên Router DD-WRT ( Phần 2)

Với việc thiết lập OpenVPN trên Router, đây là cách tuyệt vời để doanh nghiệp thiết lập các kết nối an toàn trong hệ thống mạng, hoặc điều khiển từ xa giữa các văn phòng với nhau. Đây là một giải pháp hiệu quả về chi phí và hiệu suất, hỗ trợ các users kết […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.