Hướng dẫn tạo và bổ sung engine tìm kiếm vào trình duyệt

Mỗi trình duyệt web đều có một danh sách các engine tìm kiếm định sẵn trên nó. Nhưng, bạn có thể bổ sung thêm engine tìm kiếm ưa thích của mình.Kể cả những engine tìm kiếm không có plugin cũng vẫn có thể được thêm vào trình duyệt với một số thủ thuật, dù là […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.