Hướng dẫn cài đặt LEMP Server trên Ubuntu Precise 12.04

LEMP server là một server chạy Linux, Enginx (Nginx), MySql và PHP (hoặc Perl/Python). Nó tương tự như LAMP server ngoại trừ việc web server nền tảng được giám sát bằng Nginx thay vì Apache. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt LEMP server lên Ubuntu 12.04. Nginx và Apache […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.