Hãy yêu khách hàng – lời khuyên của “thầy phù thuỷ marketing”

“Dù doanh nghiệp có lao đao do khủng hoảng kinh tế thì cũng không nên cắt giảm ngân sách cho marketing và tiếp thị” – Nếu các lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý với các chuyên gia kinh tế về luận điểm trên thì cuốn sách mới của “thầy phù thuỷ marketing và thương hiệu” […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.