Hướng dẫn về DD-WRT – Phần 4: Định nghĩa ưu tiên với QoS

Có một số vấn đề mà chúng ta đem áp dụng cho nhau là không phù hợp, ví dụ như việc cư xử thiên vị một thành viên nào đó trong đám trẻ nhà bạn là không công bằng. Tuy nhiên trong kết nối mạng, đôi khi chúng ta lại cần đến sự không công […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.