Hướng dẫn về DD-WRT – Phần 2: Mở rộng phạm vi với WDS

Có một câu khẩu hiệu cho Vista nói rằng họ sẽ ở “bất cứ đâu bạn muốn”. Tuy nhiên trải nghiệm trong thế giới thực lại không phải như vậy. Trong thế giới thực, sự truyền lan tín hiệu có thể khác nhau, và thông thường trong một căn nhà nhiều phòng hoặc một văn […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.