Hướng dẫn chia sẻ file trực tuyến bằng Ubuntu One

Dịch vụ lưu trữ kết hợp đám mây của Ubuntu, với tên gọi Ubuntu One cho phép người dùng chia sẻ file của mình một cách công khai hay riêng tư cho người khác.Người dùng có thể chia sẻ file qua Internet từ trình duyệt file của Ubuntu. Ubuntu One có hai phương pháp chia […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.