Google sẽ cảnh báo người sử dụng về các cuộc tấn công do nhà nước tài trợ

Google bây giờ cảnh báo những người sử dụng nếu hãng tin họ có thể là mục tiêu của các cuộc tấn công do nhà nước bảo trợ Google sẽ cảnh báo cho những người sử dụng các dịch vụ của Google biết về những ý đồ tấn công của các quốc gia hoặc các […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.