Google Maps dừng chức năng dẫn đường tại VN

Từ ngày 13/5, tất cả các thiết bị sử dụng bản đồ Google đều không chạy tính năng dẫn đường ở Việt Nam. Gã khổng lồ tìm kiếm vẫn chưa thông báo lý do việc ngừng cung cấp dịch vụ này. Chức năng dẫn đường trên Google Maps không còn hoạt động từ 13/5. Xem […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.