Google, Facebook… sẽ bắt tay thành lập hiệp hội Internet

Các “ông lớn” trong lĩnh vực Internet như Google, Ebay, Facebook… đang dự định bắt tay cùng nhau để thành lập một hiệp hội Internet để cùng đưa ra những chính sách và định hướng cho Internet. “Hiệp hội Internet này dự định sẽ được thành lập vào tháng 9 tới đây, sẽ hoạt động […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.