Google Chrome trên iOS sẽ xuất hiện trong vài tháng tới?

Người dùng iOS có thể sẽ thấy phiên bản Chrome cho iOS trước cuối năm nay, và có thể sớm nhất là vào cuối quý II, dựa theo hãng nghiên cứu Macquarie Group. Nhóm nghiên cứu cho rằng, Google muốn tạo một phiên bản Chrome trên iOS là do một vài nguyên nhân mà có […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.