Google cần một Steve Job để “hoàn thiện hóa” các sản phẩm của mình

Steve Job đã là một hình mẫu lý tượng về sự hoàn hảo trong mỗi sản phẩm của mình. Ông tập trung vào việc phát triển các trải nghiệm cho người dùng thay vì “ba hoa” về những gì phần cứng có thể đem lại. Những công ty công nghệ khác, đặc biệt là các […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.