Giới thiệu MySQL proxy

1. Giới thiệu Mysql Proxy là một reverse proxy đứng trước Mysql server, tiếp nhận request của client và chuyển request đó cho các mysql server bên dưới. Hình minh họa cho bạn đọc dễ hình dung: Nó có thể monitor, phân tích, filter được request của client, phân tải (load balancing ) cho các […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.