Giải pháp Ảo hóa trên nền Linux với OpenVZ

Một trong nhiều công cụ ảo hoá dành cho Linux để bạn lựa chọn là OpenVZ, phần mềm miễn phí thuộc Virtuozzo do SWsoft cung cấp. OpenVZ và Virtuozzo là các giải pháp ảo hoá mức hệ điều hành, cho phép phân vùng server thành các máy chủ riêng ảo (VPS). Dạo qua một vòng […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.