Giải tỏa “điểm nóng” bằng công nghệ

Nhiều vấn đề bức xúc gây nên những hiệu ứng không tích cực cho xã hội lẽ ra đã không xảy ra, nếu cơ quan chức năng ứng dụng công nghệ thông tin. Thế nhưng, đối với nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, việc ứng dụng CNTT để giải quyết vấn đề “nóng” dường như […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.