Gương số

Tại cửa hàng John Lewis, khách hàng không cần phải thử quần áo trực tiếp, thay vào đó là thay “quần áo ảo” trước những tấm gương kỹ thuật số. Đây là hệ thống “gương số” của Cisco Systems, sử dụng một máy ảnh 3D với dữ liệu là các mẫu thời trang. Khách hàng […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.