ERP – Vì sao thất bại nhiều hơn thành công?

Chúng ta đang sống trong thế kỷ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ mới vào quản lý là bước phát triển không thể thiếu được của doanh nghiệp hiện đại. Nhưng ứng dụng như thế nào? Nên bắt đầu ra sao? Không phải khi muốn cứ hô một… hai…ba là chúng ta có được […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.