ERP nhìn từ những thất bại

Có nhiều cách học. Một trong số đó là học từ những thất bại và nhận dạng thành công của những ‘đàn anh đàn chị’ đi trước. Cũng vậy, nghiên cứu các trường hợp ứng dụng thành công hay thất bại của các doanh nghiệp đã thực hiện ERP cũng là cách để làm nổi […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.