ERP – Một phong cách quản lý

Trong này, chúng tôi sẽ đề cập đến ERP, hệ thống đã trở thành phổ dụng trên thế giới, và tuy mới chỉ bắt đầu nhưng sẽ có tầm quan trọng bậc nhất trong các ứng dụng doanh nghiệp tại Việt Nam. ERP thực sự là một công cụ mạnh và hiệu quả có thể […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.