ERP là gì? Tại sao ERP thường thất bại?

1. Nội dung 1. ERP là gì? 2. ERP cải thiện hoạt động kinh doanh của công ty như thế nào? 3. Dự án ERP kéo dài bao lâu? 4. ERP sẽ giải quyết khó khăn nào trong công việc của tôi? – Tích hợp thông tin tài chính – Tích hợp thông tin đặt […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.