ERP – KHI GIẤC MƠ KHÔNG PHẢI MÀU HỒNG

ERP là con đường bắt buộc mà bất kỳ doanh nghiệp nào muốn phát triển và hội nhập đều phải đi qua. Không ai có thể phủ nhận được vai trò và lợi ích mà ERP mang lại, tuy nhiên triển khai ERP không phải là bài toán đơn giản. Trên thế giới hay ngay […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.