ERP doanh nghiệp: tìm hiểu hệ sản xuất

Trong quá trình triển khai ERP, phân hệ sản xuất (Manufacturing – MFG) được xem là phân hệ khó, phức tạp và tốn nhiều thời gian nhất khi đưa vào áp dụng CÁC YÊU CẦU CẦN CÓ Trên thực tế, mỗi đơn vị sản xuất (SX) đều có một quy trình riêng biệt. Chính vì […]

Bình luận
Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.