ERP – Điểm tựa cho các doanh nghiệp lên sàn chứng khoán

Đối với các doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán hoặc đang có ý định lên sàn chứng khoán thì việc áp dụng một hệ thống thông tin quản lý để có được các số liệu minh bạch là một phần rất quan trọng. Hầu hết các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.