Đóng lại mạng xã hội để mở ra cuộc sống

Khi có thể cai nghiện mạng xã hội, chúng ta sẽ thấy cuộc sống thực tại chân thật hơn rất nhiều so với một xã hội ảo. Một người cố gắng cai nghiện internet trong vòng 30 ngày và kết quả họ nhận được là những thứ con người đang dần đánh mất khi chìm […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.