Đơn giản hóa hệ thống mạng trong môi trường ảo thông qua công nghệ Intel

Tuy công nghệ ảo hóa đã đạt được những thành công nhất định thì vẫn còn hạn chế về kết cấu mạng với công nghệ Gigabit Ethernet (GbB). GbB được sử dụng trong Networking Virutalized Hosts thường phụ thuộc vào kết nối vật lý – kết nối dùng để chia lưu lượng mạng cho hai […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.