Đón đầu thách thức cùng các Giám đốc tài chính

Trong môi trường làm việc với nhu cầu ngày càng tăng, Giám đốc tài chính phải cố gắng hoàn thiện những hoạt động tài chính cốt lõi và tìm cách nâng tài chính lên mức độ chiến lược. Trong đó, những thách thức bao gồm: Gián đoạn quy trình trong hoạt động tài chính cốt […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.