Doanh nghiệp nên chuẩn bị gì cho ERP?

Trong vài năm gần đây, cùng với sự phát triển của CNTT, ERP – Enterprise Resource Planning (Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) đang được các doanh nghiệp quan tâm rất nhiều. Hiện nay đã có khá nhiều doanh nghiệp đang triển khai áp dụng loại hình quản lý này như: C.ty CP thủy sản […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.