Doanh nghiệp “ghé vai” chia sẻ khó khăn cùng Nhà nước

Chỉ vì thiếu kinh phí, rất nhiều dự án ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước bị ngừng trệ hoặc không biết bao giờ mới được khởi công. Hợp tác đối tác Công – Tư (PPP) đang được xem là “lối thoát” cho hiện trạng này. Vẫn chuyện “thiếu bột khó gột hồ” Tại […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.