Doanh nghiệp chưa vận dụng ERP hiệu quả

Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), hiện chỉ có 1,1% doanh nghiệp VN ứng dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP). Được đánh giá là “công cụ quan trọng và cần thiết để hội nhập” nhưng ERP vẫn chưa được hiểu và đánh giá đúng tầm. Theo định […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.