Điều khiển máy tính từ xa qua Gmail

Có một vài tiện ích cho phép tạo kết nối điều khiến từ xa với máy tính. Nếu bạn đang cần gấp một kết nối để điều khiển máy tính từ xa mà chỉ yêu cầu mức cơ bản với cấu hình tối thiểu thì bạn có thể thực hiện thông qua tài khoản Gmail.sRemote […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.