Điều khiển từ xa máy tính Windows, Mac và Linux với RealVNC

RealVNC là phần mềm cho phép bạn kiểm soát một máy tính từ xa thông qua trình duyệt web tương tác với máy chủ VNC. Cả hai máy chủ và “máy khách” (viewer) đóng gói thành một file cài đặt duy nhất, thay vì sử dụng trình duyệt web, bạn bạn chỉ cần ứng dụng […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.