Để khủng hoảng trở thành cơ hội của bạn

Khủng hoảng kinh tế, là sự suy giảm các hoạt động kinh tế kéo dài và trầm trọng hơn cả suy thoái trong chu kỳ kinh tế. Khi nền kinh tế của một quốc gia rơi vào khủng hoảng, thị trường biến động mạnh làm số lượng đơn hàng giảm sút, nợ khó đòi tăng […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.