Đà Nẵng “trải chiếu hoa” cho DN xuất khẩu phần mềm

Doanh nghiệp phần mềm tại Đà Nẵng có sử dụng trên 20 lao động trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm phần mềm và có kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt trên 200.000 USD/năm và năm sau cao hơn năm trước ít nhất 10%, sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi. UBND TP […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.