Công nghệ Clustering cho các hệ thống máy tính

Vấn đề đặt ra là cần có một giải pháp để đảm bảo cho hệ thống vẫn hoạt động tốt ngay cả khi có sự cố xảy ra đối với máy chủ mạng, và công nghệ clustering (bó) là câu trả lời cho vấn đề này. Bài báo này giới thiệu nguyên lý và phân […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.