Công cụ mã hóa máy của các nhà hoạt động xã hội Syri bị nhiễm phần mềm gián điệp

Công cụ mã hóa điện thoại Skype được hứa hẹn để đảm bảo an ninh cho các giao tiếp cho các nhà hoạt động xã hội của Syri đã làm lây nhiễm các máy tính của họ với phần mềm gián điệp, một đơn vị an ninh về tính riêng tư đã phát hiện ra. […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.