CIO Asean Awards 2012 đề cao tầm nhìn và năng lực

Không dừng lại trong phạm vi doanh nghiệp, các CIO được tôn vinh ở Giải thưởng Lãnh đạo CNTT tiêu biểu Đông Nam Á 2012 (CIO ASEAN Awards 2012) còn là những người có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Ngày 19/7/2012, lễ trao tặng Giải thưởng Lãnh đạo CNTT Đông Nam […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.