Chuyển đổi qua lại các tập tin giữa Dropbox, Google Drive và SkyDrive

Với giải pháp sao lưu trực tuyến bằng các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến hiện nay như: Dropbox, Google Drive, SkyDrive bạn có thể khôi phục, sử dụng dữ liệu của mình bất cứ lúc nào mình mong muốn. Tuy nhiên để đảm bảo việc đồng bộ, sao lưu đạt hiệu quả […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.