Chữ Dũng của doanh nhân

Doanh nhân không chỉ là người giỏi chèo lái doanh nghiệp mà còn có lòng dũng cảm. Dũng cảm, vì thực chất họ đã hứng lấy trách nhiệm trước của biết bao nhiêu con người. Bắt đầu vì mình nhưng kết thúc? Câu chuyện bắt đầu từ một doanh nhân đang gặp khó khăn. Doanh […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.