Chưa thể khai thuế điện tử tại “một cửa” quận, huyện

Các địa phương rất muốn tích hợp các dịch vụ công trực tuyến về thuế vào hệ thống “một cửa” của quận, huyện, song Tổng cục Thuế chủ trương chỉ cung cấp loại dịch vụ này tại 1 cổng duy nhất. Mong muốn của địa phương  Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.