Chưa chạm đến cốt lõi của tái cơ cấu

Giang Anh thực hiện   TBKTSG) – Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mới được phê duyệt ngày 17-7-2012, và cũng là một trong ba đề án trọng tâm để tái cơ cấu nền kinh tế trong năm nay. TBKTSG đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Vũ Thành tự […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.