CEO thời @

Không thể phủ nhận công nghệ số đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống của chúng ta, nhất là giới trẻ. Làm sếp thời @ vì thế cũng cần nhiều thay đổi. Người lãnh đạo không những cần nắm bắt cách suy nghĩ của giới trẻ tốt hơn mà cũng phải biết […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.